Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Kerkmuziek ‘God betreurt de toekomst van de mensheid’ (Nederlands)

Video’s met gezangen 1245  2019-03-20

Kerkmuziek ‘God betreurt de toekomst van de mensheid’ (Nederlands)

I

In deze uitgestrekte wereld die ontelbare keren is veranderd, zelfs voor het begin van de geschiedenis,

is er niemand om de mens te sturen en leiden, niemand behalve Hij die heerst over alles.

Geen machtige heer werkt en bereidt zich voor op de behoeften van deze mensheid.

Niemand kan hen leiden naar een mooie toekomst,

of ze bevrijden van het onrecht in deze wereld.

God betreurt de toekomst van de mensheid. Hoe Hij treurt om de val van hen!

Zie Zijn verdriet als ze maar niet leren dat ze de weg van geen terugkeer naderen.

De mens heeft gerebelleerd, het hart van God gebroken;

Satans kwade pad hebben ze graag betreden.

En niemand is gestopt om helder te zien waar de mensheid uiteindelijk heen zal gaan.

II

Wie stopt dan en voelt Gods woede?

Wie streeft ernaar Hem te behagen en Hem te naderen?

Waar is degene die Gods verdriet aanvoelt of tracht de pijn te begrijpen die Hij voelt?

Zelfs als ze Zijn roepende stem hebben gehoord,

blijven ze lopen op het pad dat wegleidt

van Gods genade, waarheid en waakzame blik;

gewillig verkopen ze zichzelf aan Satan.

God betreurt de toekomst van de mensheid. Hoe Hij treurt om de val van hen!

Zie Zijn verdriet als ze maar niet leren dat ze de weg van geen terugkeer naderen.

De mens heeft gerebelleerd, het hart van God gebroken;

Satans kwade pad hebben ze graag betreden.

En niemand is gestopt om helder te zien waar de mensheid uiteindelijk heen zal gaan.

III

Hoe zal God handelen tegenover degenen, die Hem uitdagen en die Hem verwerpen?

Weet dat Gods aansporingen en oproepen worden gevolgd

door rampspoed, grimmig en moeilijk te verdragen.

Het straft niet alleen het vlees der mens, maar ook zijn ziel.

Niemand kan zeggen welke toorn God zal ontketenen

wanneer Zijn plan wordt gesaboteerd en Zijn stem genegeerd;

woede die de mens niet eerder heeft gevoeld of gehoord.

Dit is een unieke ramp; God plande één schepping en verlossing.

Dit is de eerste keer en de laatste.

Niemand kan voelen met zijn hart

Gods gekwelde liefde en vurige verlangen om de mensheid te redden.

God betreurt de toekomst van de mensheid. Hoe Hij treurt om de val van hen!

Zie Zijn verdriet als ze maar niet leren dat ze de weg van geen terugkeer naderen.

De mens heeft gerebelleerd, het hart van God gebroken;

Satans kwade pad hebben ze graag betreden.

En niemand is gestopt om helder te zien waar de mensheid uiteindelijk heen zal gaan,

waar de mensheid uiteindelijk heen zal gaan.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.