Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke muziek ‘De geïncarneerde God leidt de mensheid naar een nieuw tijdperk’

Video’s met gezangen 961  2019-05-20

De geïncarneerde God leidt de mensheid naar een nieuw tijdperk

I

De geïncarneerde God, Hij brengt een einde aan het tijdperk

wanneer enkel Jehova’s rug werd gezien.

Hij beëindigt ook het tijdperk van geloof

wanneer God in vaagheid werd waargenomen.

Het werk van de laatste geïncarneerde God

brengt de mens in een praktischer tijdperk.

Het werk dat Hij doet brengt de hele mensheid

naar een meer plezierige en realistische tijd.

Hij beëindigt het tijdperk van vaagheid,

Hij sluit het tijdperk af wanneer de mens

Gods gezicht wou zoeken, maar dit toen niet kon.

Hij beëindigt de dienst van de mens aan Satan,

naar een nieuw tijdperk wordt de mens geleid.

Dit alles is tot stand gebracht door het werk van God in het vlees,

in plaats van enkel Gods Geest.

II

Hij beëindigt niet alleen het tijdperk van wet en doctrine,

Hij toont de mens een echte God,

een God die normaal is, rechtvaardig en heilig,

die het managementplan ontgrendelt,

die de mysteries vertoont,

de bestemming van de mensheid,

die de mens gemaakt heeft en het managementwerk beëindigt,

die verborgen geweest is voor duizenden jaren.

Hij beëindigt het tijdperk van vaagheid,

Hij sluit het tijdperk af wanneer de mens

Gods gezicht wou zoeken, maar dit toen niet kon.

Hij beëindigt de dienst van de mens aan Satan,

naar een nieuw tijdperk wordt de mens geleid.

Dit alles is tot stand gebracht door het werk van God in het vlees.

Oh, Hij beëindigt het tijdperk van vaagheid,

Hij sluit het tijdperk af wanneer de mens

Gods gezicht wou zoeken, maar dit toen niet kon.

Hij beëindigt de dienst van de mens aan Satan,

naar een nieuw tijdperk wordt de mens geleid.

Dit alles is tot stand gebracht door het werk van God in het vlees.

Dit alles is tot stand gebracht door het werk van God in het vlees,

in plaats van enkel Gods Geest.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl