Christelijke film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Clip 4 - Wat is het verschil tussen Gods oordeel van de laatste dagen en het werk van de Heer Jezus?

Sommige mensen geloven dat, nadat de Heer Jezus opstond en opsteeg naar de hemel, de Heilige Geest met Pinksteren op de mens neerdaalde. Hij vermaande de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wanneer wij het werk van de Heilige Geest ontvangen en bij de Heer boete doen, ervaren wij het oordeel van de Heer. Het werk door de Heilige Geest op Pinksteren zou Gods oordeel van de laatste dagen moeten zijn. Ontvangen wij dat op de juiste manier? Wat is het verschil tussen het werk van de Heer Jezus en het oordeelswerk van de laatste dagen van Almachtige God?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl