De zon van gerechtigheid rijst op in het oosten.

Oh God! Uw glorie vult de hemel en aarde.

Mijn mooie geliefde, uw liefde omringt mijn hart.

Degenen die de waarheid zoeken – zij houden van God, allen tezamen.

In de vroege ochtend, hoewel ik alleen opsta, is er vreugde in mijn hart als ik nadenk over Gods woorden.

Zijn tedere woorden, als van een liefhebbende moeder; Zijn woorden van oordeel, streng als het berispen van vader.

Ik hou van niets anders in de wereld, met mijn hele hart hou ik alleen van Almachtige God.

Ah hee, ah hee,

ah hee, ah hee.

Ik hou van niets anders in de wereld, met mijn hele hart hou ik alleen van Almachtige God.

Gods wil is geopenbaard - om hen te vervolmaken die waarlijk van Hem houden.

Onschuldigen, vibrerend van leven, offer je lofprijzing aan Hem.

Een dans van vreugde is mooi, spring rondom de troon.

Uit alle hoeken van de aarde, komen wij, opgeroepen door Gods stem.

Zijn levenswoorden aan ons geschonken, we zijn gereinigd door Zijn oordeel.

Liefde wordt sterker om gelouterd te worden. Het is heerlijk om van Gods liefde te genieten.

Almachtige God is zo liefelijk, ik heb alleen Hem lief.

Ah hee, ah hee,

ah hee, ah hee.

Almachtige God is zo liefelijk, ik heb alleen Hem lief.

Ah hee, ah hee,

Uh, uh.

van ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp