Christian song with Dutch subtitles ‘Gods liefde voor de mens is hoogst oprecht’ (Officiële video)

Ik kon dat in het verleden niet duidelijk zien,

dus ik dwong Jiarui om naar kennis te streven.

Ik dacht altijd dat kennis haar lot kon veranderen,

en daardoor deed ik veel domme dingen.

Het is beter om in God te geloven.

Mijn schat, jij bent mijn oogappel.

Je moeder leeft, voor jouw geluk.

Ik vraag je vaak goed te studeren,

zodat je uit zal blinken.

Ik weet dat je van me houdt en me koestert,

maar de stress en eisen zijn me te veel.

Mijn hart doet pijn, en ik kan simpelweg niet doen wat je vraagt.

Ik overweeg de dood als ontsnapping.

Het lukt mama niet je te begrijpen.

Het spijt me dat je deze pijn hebt moeten doorstaan.

Mama, ik weet dat je het goed bedoelde,

maar waarom zouden mensen zo moeten leven?

We beseffen niet dat ons lot wordt beheerst door God,

en denken we ten onrechte dat we geluk met onze eigen handen kunnen opbouwen.

We betalen zo’n hoge prijs voor dit geloof

en lijden zoveel.

Maar zijn we echt in staat ons eigen lot te veranderen?

Nu heb ik Gods woorden gelezen.

En nu begrijp ik de waarheid.

Ik zie hoe verdorven de mensheid is:

plezier, rijkdom en roem nastrevend,

niet ziend dat hun lot wordt beheerd door God.

Te midden van Gods woord ben ik ontwaakt.

Hoe hol om roem en rijkdom te zoeken!

Gods woorden tonen me de richting.

Menselijk leven komt van het kennen van de waarheid.

We genieten nu elke dag van Gods woorden,

voor God doen we onze plichten.

Zijn woord leidt ons te leven in 't licht.

In Zijn bijzijn, zijn we zo vrolijk.

We verachten verdorven vlees en vooruitzichten.

Onze bevrijding brengt ons vreugde.

We ontvangen waarheid en leven van God.

Ons thuis is Christus' koninkrijk.

We genieten nu elke dag van Gods woorden,

voor God doen we onze plichten.

Zijn woord leidt ons te leven in 't licht.

In Zijn bijzijn, zijn we zo vrolijk.

We verachten verdorven vlees en vooruitzichten.

Onze bevrijding brengt ons vreugde.

We ontvangen waarheid en leven van God.

Ons thuis is Christus' koninkrijk.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.