Christelijke muziek ‘Gods liefde is het echtst’ | Prachtige muziek

Video’s met gezangen 559  2019-12-28

Christelijke muziek ‘Gods liefde is het echtst’ | Prachtige muziek

Couplet 1

Het overwinningswerk van God in jullie is zo'n grote redding.

Iedereen van jullie is vol van zonde en losbandigheid.

Nu komen jullie oog in oog met God. Hij tuchtigt en oordeelt.

Jullie krijgen Zijn grote verlossing. Jullie ontvangen Zijn grootste liefde.

Alles wat God doet komt voort uit Zijn liefde.

Hij oordeelt jullie zonden.

Zodat jullie jezelf goed bekijken en verlossing verkrijgen.

Couplet 2

God wil de mens die Hij eigenhandig heeft gemaakt niet vernietigen.

Hij doet Zijn best om te redden.

Hij werkt en spreekt tussen jullie.

God haat jullie niet echt. Zijn liefde is het echtst.

Hij oordeelt omdat de mens niet gehoorzaamt.

Het is de enige manier om te redden.

Alles wat God doet komt voort uit Zijn liefde.

Hij oordeelt jullie zonden.

Zodat jullie jezelf goed bekijken en verlossing verkrijgen.

Alles wat God doet komt voort uit Zijn liefde.

Hij oordeelt jullie zonden.

Zodat jullie jezelf goed bekijken en verlossing verkrijgen.

Couplet 3

Omdat jullie niet weten hoe te leven,

en op deze smerige, zondige plek wonen,

moet Hij jullie oordelen om jullie te redden.

God wil niet dat jullie nog dieper zakken,

of in dit vuile land leven,

vertrapt door Satan of vallend in de hel.

Gods overwinning is alleen om de mens te redden.

Alles wat God doet komt voort uit Zijn liefde.

Hij oordeelt jullie zonden.

Zodat jullie jezelf goed bekijken en verlossing verkrijgen.

Alles wat God doet komt voort uit Zijn liefde.

Hij oordeelt jullie zonden.

Zodat jullie jezelf goed bekijken en verlossing verkrijgen.

Zodat jullie jezelf goed bekijken en verlossing verkrijgen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp