Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke muziek - God houdt soevereiniteit over alle dingen in het universum (Documentaire)

Videoserie met koorwerken 1305  2018-10-31
Bekijk de hele film

Christelijke muziek ‘Hij die de heerschappij over alles heeft’ Speciale videoclip: God houdt soevereiniteit over alle dingen in het universum (Documentaire)

De mensheid is al duizenden jaren op zoek naar deze antwoorden: Hoe kunnen de hemellichamen in het universum in zo'n perfecte orde blijven bestaan? Waarom bewegen alle levende wezens altijd in cycli volgens onveranderlijke regels? Waarom worden mensen geboren en waarom sterven we dan? Wie heeft werkelijk al deze regels en wetten bepaald? Wie heerst er werkelijk over het universum en alle dingen? Dit prachtige segment uit de christelijke film, Hij die de heerschappij over alles heeft, zal u naar de bron van deze vragen leiden en al deze mysteries onthullen.

Bekijk de volledige documentaire:https://nl.easternlightning.org/videos/one-who-holds-sovereignty-over-everything.html

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Credits: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl