Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke muziek ‘Gods wil is open voor iedereen’ (Nederlands)

Video’s met gezangen 1086  2018-11-26

Christelijke muziek ‘Gods wil is open voor iedereen’ (Nederlands)

I

Vanaf de schepping van de mens,

Gods wezen, Zijn wil, Zijn gezindheid en eigendommen

stonden open voor iedereen, voor allemaal.

II

God verstopte nooit Zijn essentie,

of Zijn gezindheid, voor de mens met opzet.

Maar de mens geeft gewoon niets om Gods werk, Zijn wil,

dus 't mens’lijk begrip van God, is meelijwekkend zwak.

Vanaf de schepping van de mens,

Gods wezen, Zijn wil, Zijn gezindheid en eigendommen

stonden open voor iedereen, voor allemaal.

III

Dit betekent dat hoewel God Zijn persoon verhult,

Hij naast de mens staat, altijd,

en op elk moment laat Hij zien Zijn wil, Zijn gezindheid en essentie.

En in zekere zin staat Gods persoon open voor éénieder.

Maar omdat de mens zo blind en ongehoorzaam is,

ziet men Gods verschijning niet,

ziet Zijn verschijning niet.

Vanaf de schepping van de mens,

Gods wezen, Zijn wil, Zijn gezindheid en eigendommen

stonden open voor iedereen, voor allemaal.

IV

Vanaf de schepping van de mens,

Gods wezen, Zijn wil, Zijn gezindheid en eigendommen

stonden open voor iedereen, voor allemaal.

uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God.Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl