Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gezang Gods woorden ‘Gods woorden zijn de eeuwige, onveranderlijke waarheid’ (Nederlands)

Video’s met gezangen 947  2018-10-26

Gezang Gods woorden ‘Gods woorden zijn de eeuwige, onveranderlijke waarheid’ (Nederlands)

I

Gods woord is de waarheid, voor altijd onveranderlijk.

God zorgt voor 't leven en is de enige gids.

De waarde en betekenis van Zijn woord wordt bepaald door hun aard,

niet of de mens 't aanvaardt of huldigt.

Zelfs als niemand op aard Zijn woord ontvangt,

zijn hun waarde en hulp voor de mens onmeetbaar.

Gods woord is de waarheid, voor altijd onveranderlijk.

God zorgt voor 't leven en is de enige gids.

II

Voor hen die ingaan tegen Zijn woord, het afwijzen en minachten,

heeft God maar een antwoord en dat is:

Laat tijd en feiten Zijn getuigen zijn,

dat Zijn woord de waarheid, weg en het leven is;

en dat alles wat Hij uitsprak de waarheid is,

is wat de mens moet bezitten en aannemen.

Gods woord is de waarheid, voor altijd onveranderlijk.

God zorgt voor het leven en is de enige gids.

III

Aan allen die Hem volgen, deelt God het volgende feit mee:

Zij, die Zijn woorden niet aanvaarden of niet omzetten in daden,

en zij die 't nut niet inzien noch slagen de redding te vinden in Zijn woorden,

zijn degenen die verdoemd zijn door Gods woorden.

Zij hebben Gods redding verloren.

Zijn straf zal niet ver van hen zijn.

Gods woord is de waarheid, voor altijd onveranderlijk.

God zorgt voor het leven en is de enige gids.

Gods woord is de waarheid, voor altijd onveranderlijk.

God zorgt voor het leven en is de enige gids.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.