Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

'Geloof in God' clip 3 - Wat betekenen Gods werk en verschijning voor de religieuze gemeenschap?

Uitgelichte filmfragmenten 362  2019-06-08
Bekijk de hele film

Christelijke film 'Geloof in God' clip 3 - Wat betekenen Gods werk en verschijning voor de religieuze gemeenschap?

Bekijk de hele film:

https://nl.easternlightning.org/videos/faith-in-God-movie.html

Iedere keer dat God vlees wordt en verschijnt om Zijn werk te doen, trotseren en veroordelen Satans duivelse krachten de ware weg fanatiek. Op deze wijze ontstaat er een oorlog in de spirituele wereld die de religieuze wereld verdeelt en ontmaskert. De Heer Jezus zei: “Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde ​vrede​ te brengen. Ik ben niet gekomen om ​vrede​ te brengen, maar het ​zwaard” (Matteüs 10 : 34). Toen de Heer Jezus verscheen en werkte in het Tijdperk van Genade, spatte het jodendom in vele groeperingen uiteen. En nu, met de verschijning en het werk van Almachtige God in de laatste dagen, vindt er in de religieuze wereld een grootscheepse ontmaskering plaats. De tarwe en de tarra, de schapen en geiten, de wijze maagden en de dwaze maagden en de goede en de slechte knechten – ze worden allen ontmaskerd, ieder naar eigen soort. Gods wijsheid en wonderen zijn werkelijk ondoorgrondelijk!

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl