Wij, die Christus van de laatste dagen volgen, getuigen voor het hele universum:

Het grootse werk van God is voltooid.

Almachtige God is verschenen in het vlees en drukt waarheden uit om de mensheid te redden.

We hebben de stem van de bruidegom gehoord, we zijn opgetild tot voor Gods aangezicht.

Eindelijk wonen we het feestmaal van het Lam bij, nemen we deel aan de training van het koninkrijk.

Het oordeel is met het huis van God begonnen, Zijn gezindheid is geheel geopenbaard.

De waarheid van Gods woorden overwint ons, we vallen voor God neer en aanbidden Hem.

Ons hart en onze geest zijn door Gods woorden geheel blootgelegd.

Door Gods beproevingen en loutering is onze verdorven gezindheid gereinigd.

Door Gods oordeel kunnen we Zijn rechtvaardigheid en heiligheid zien.

Gods volk is gehoorzaam voor Hem en is trouw aan God tot in de dood.

God heeft Satan grondig verslagen en zo een groep overwinnaars gevormd.

Wij, die Christus van de laatste dagen volgen, getuigen voor het hele universum:

Het grootse werk van God is voltooid, Hij heeft de volle glorie bereikt.

Almachtige God heeft het oordeel van de laatste dagen geopenbaard en het Tijdperk van het Koninkrijk ingeluid.

Alle denominaties zijn in paniek, alle mensen worden gedwongen de ware weg te zoeken.

De slimme maagden horen de stem van God en worden vóór de ramp voor Gods aangezicht verheven.

Allen die Christus van de laatste dagen weigeren te aanvaarden, zullen in de ramp verzinken.

God is almachtig en wijs in Zijn werk, Hij rangschikt alle mensen naar soort.

Alle naties en volkeren komen naar het licht en onderwerpen zich voor Gods troon.

De vooruitzichten voor het koninkrijk stralen onbeperkt en laten een gloedvol tafereel zien.

De ramp zal de slechte mensheid wegvagen, waardoor Gods rechtvaardigheid en majesteit wordt geopenbaard.

Ieder woord van God komt in vervulling, Gods woorden zullen alle dingen voltooien.

Het koninkrijk van Christus is op aarde verschenen, God leeft aan de zijde van Zijn volk.

Wij, die Christus van de laatste dagen volgen, getuigen voor het hele universum:

Het grootse werk van God is voltooid, Hij heeft de volle glorie bereikt.

Wij, die Christus van de laatste dagen volgen, getuigen voor het hele universum:

Het grootse werk van God is voltooid, Hij heeft de volle glorie bereikt.

Hij heeft de volle glorie bereikt.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp