Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke lied ‘Niemand begrijpt Gods werk’

Video’s met gezangen 1428  2018-11-13

Christelijke lied ‘Niemand begrijpt Gods werk’ Nederlands

I

Gods liefde en genade

doordringt Zijn managementwerk

van 't eerste tot het laatste detail.

II

Of de mens Zijn goedhartige wil voelt of niet,

onvermoeibaar volbrengt Hij 't werk dat Hij moet doen.

Of de mens Zijn management begrijpt of niet,

Gods werk biedt hulp en zorg voelbaar voor iedereen.

Gods liefde en genade

doordringt Zijn managementwerk

van 't eerste tot 't laatste detail.

III

Misschien voel je vandaag de liefde niet en het leven dat God geeft,

maar zolang je aan Zijn zijde blijft,

en blijft zoeken naar de waarheid,

dan zal je op 'n dag zeker Gods glimlach zien.

Want 't doel van Gods managementwerk

is om de mensheid te bevrijden uit Satans domein,

en hen niet in de steek te laten die door Satan zijn verleid,

en Zijn wil tegenstaan.

Gods liefde en genade

doordringt Zijn managementwerk

van 't eerste tot het laatste detail.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl