Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gezang Gods woorden ‘God redt degenen die God vereren en het kwaad vermijden’

Video’s met gezangen 780  2019-11-04

Meer bekijken: Christelijk lied ‘Lied van zoete liefde’ (Officiële muziek video) http://bit.ly/2KQdRGF

Gezang Gods woorden ‘God redt degenen die God vereren en het kwaad vermijden’

I

In de tijd van Noach, was de mens afgedwaald,

enorm verdorven, en ze verloren de zegen van God,

niet meer verzorgd door God, Zijn beloften verloren.

Zonder Gods licht, leefden ze in het duister,

werden ze losbandig van natuur,

werden ze gruwelijk verdorven.

Alleen Noach vermeed kwaad en vereerde God,

dus hij was in staat om Gods stem te horen

en Zijn instructies te horen,

en de ark te bouwen naar Zijn bevel.

Hij verzamelde allerlei levende wezens

van elke soort en maat en geslacht.

En nadat alles was voorbereid

liet God zijn vernietiging los op de wereld.

II

Ze waren zo ver gevallen dat ze Gods

beloften niet langer konden ontvangen.

Ze waren niet geschikt om Zijn gezicht te zien,

en niet in staat om Zijn stem te horen.

Want ze hadden God verlaten, weggeworpen wat Hij had gegeven.

En al Zijn lessen waren ze al vergeten.

Alleen Noach vermeed kwaad en vereerde God,

dus hij was in staat om Gods stem te horen

en Zijn instructies te horen,

en de ark te bouwen naar Zijn bevel.

Hij verzamelde allerlei levende wezens

van elke soort en maat en geslacht.

En nadat alles was voorbereid

liet God zijn vernietiging los op de wereld.

III

Zo erg was hun dwalen en verdorvenheid,

dat ze alle menselijkheid verloren.

Hun kwaad was zo grondig en ellendig

dat ze steeds dichter kwamen bij de dood.

En ze raakten verder en verder van Gods pad,

en ze werden aan Zijn straf en toorn onderworpen.

Alleen Noach vermeed kwaad en vereerde God,

dus hij was in staat om Gods stem te horen

en Zijn instructies te horen,

en de ark te bouwen naar Zijn bevel.

Hij verzamelde allerlei levende wezens

van elke soort en maat en geslacht.

En nadat alles was voorbereid

liet God zijn vernietiging los op de wereld.

IV

Alleen Noach en zijn familie bleven in leven,

alleen hij en zijn zeven familieleden overleefden.

Want hij vermeed kwaad en vereerde Jehova.

Ja, Noach vermeed kwaad en vereerde Jehova.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.