Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Kerkmuziek ‘God zorgt stil voor iedereen’ (Nederlands)

Video’s met gezangen 2433  2019-04-13

Kerkmuziek ‘God zorgt stil voor iedereen’ (Nederlands)

I

God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd.

Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen.

En Hij geeft ze de steun die ze nodig hebben, moedigt hen aan en begeleidt hen.

Van diegene die van Hem houdt, van diegene die Hem volgt,

zal God niets onthouden, al Zijn zegeningen zullen opengaan.

Hij geeft Hen allen genade, en Zijn barmhartigheid stroomt wijd.

Wat Hij heeft en wat Hij is, geeft Hij zonder voorbehoud.

II

Ook al negeert de mens Zijn gedachten, leidt God hen in het licht,

zorgt voor Hen en helpt hen om Zijn weg te volgen, helpt hen gehoorzamen,

zodat zij de mooist geplande bestemming mogen ontvangen van Zijn hand.

Van diegene die van Hem houdt, van diegene die Hem volgt,

zal God niets onthouden, al Zijn zegeningen zullen opengaan.

Hij geeft Hen allen genade, en Zijn barmhartigheid stroomt wijd.

Wat Hij heeft en wat Hij is, geeft Hij zonder voorbehoud.

III

God heeft nooit al die pijn die Hij verduurt onthuld, of Zijn eigen gemoedstoestand.

Geen klacht wordt gehoord, wanneer niemand erom geeft of begrijpt.

God wacht gewoon tot ze op een dag ontwaken.

Van diegene die van Hem houdt, van diegene die Hem volgt,

zal God niets onthouden, al Zijn zegeningen zullen opengaan.

Hij geeft Hen allen genade, en Zijn barmhartigheid stroomt wijd.

Wat Hij heeft en wat Hij is, geeft Hij zonder voorbehoud.

Wat Hij heeft en wat Hij is, geeft Hij zonder voorbehoud.

Wat Hij heeft en wat Hij is, geeft Hij zonder voorbehoud.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl