Gods woorden in deze video zijn van het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ De inhoud van deze video:

Als de mens zich koppig tegen God keert, wordt hij vernietigd door Gods toorn

De verdorvenheid van Sodom: het maakt de mens woedend en God razend

Sodom wordt vernietigd omdat het Gods toorn over zich heeft afgeroepen

Nadat Sodom herhaalde weerstand en vijandigheid jegens Hem heeft laten zien, roeit God de stad volledig uit

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.

Bernhard Vogl

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl