Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘God Zelf, de unieke V Gods heiligheid (II)’ Deel vier

Almachtige God zegt: “Het begrijpen en kennen van het wezen van God biedt de mens onmeetbare hulp bij de intrede tot het leven. Ik hoop dat jullie dit niet negeren of dit als een spelletje zien; het kennen van God is de essentiële basis en grondslag voor het geloof van de mens in God en zijn streven naar waarheid en redding, en iets waar niet van kan worden afgezien. Als de mens in God gelooft, maar God niet kent, en als de mens tussen bepaalde letters en leerstellingen leeft, zul je de redding nooit bereiken, zelfs als je handelt en leeft in overeenstemming met de oppervlakkige betekenis van de waarheid. Dat wil zeggen, als je geloof in God niet is gebaseerd op het kennen van Hem, betekent je geloof niets.”

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Onderdelen van het materiaal in deze video zijn van:

https://www.stockfootage.com

ESO/H. Drass et al.

ESO/T. Preibisch

NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration

NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), A. Nota (ESA/STScI), and the Westerlund 2 Science Team

NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

ESA/Hubble & NASA, D. Padgett (GSFC), T. Megeath (University of Toledo), and B. Reipurth (University of Hawaii)

NASA/JPL

NASA/JPL/Space Science Institute

SpaceEngine