‘God Zelf, de unieke VII God is de bron van leven voor alle dingen (I)’ Deel twee

Almachtige God zegt: “God is de Meester van de regels die het universum beheersen, Hij beheerst de regels die gaan over het voortbestaan van alle dingen, en Hij bestuurt ook het universum en alle dingen zodanig dat ze samen kunnen leven; Hij zorgt ervoor dat ze niet uitsterven of verdwijnen zodat de mensheid kan blijven bestaan, de mens kan in zo’n omgeving leven door Gods leiderschap. Deze regels die alle dingen regeren staan onder de heerschappij van God, en de mens kan niet ingrijpen en kan ze niet veranderen; alleen God Zelf kent deze regels en alleen Hijzelf beheert ze.”

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.

Onderdelen van het materiaal in deze video zijn van:

Maurice Baker https://www.youtube.com/user/MauriceBaker100/featured

http://www.greenmountaindrone.com