Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gezang Gods woorden ‘Geen macht kan God weerhouden van wat Hij wil bereiken’ | Prachtige muziek

Video’s met gezangen 1360  2019-09-02

Gezang Gods woorden ‘Geen macht kan God weerhouden van wat Hij wil bereiken’ | Prachtige muziek

I

God is nu opnieuw naar de wereld gekomen om Zijn werk te doen.

De eerste halte van Zijn werk is de grote verzameling van dictators:

China – het machtige bolwerk, het bolwerk van goddeloosheid.

Door Zijn wijsheid en Zijn kracht,

heeft God een groep mensen verworven.

Gedurende deze tijd bejaagt de regerende partij van China Hem op elke mogelijke manier.

Hij lijdt, zonder plaats om te rusten of schuilen.

Desondanks gaat God door met het werk dat Hij moet doen:

Zijn stem laten horen, het evangelie verspreiden.

Wat God wil bereiken, is iets dat geen enkel land,

en geen enkele macht kan verhinderen.

En zij die Gods werk belemmeren en het woord van God tegenwerken,

Zijn plannen aantasten en verstoren

zullen uiteindelijk gestraft worden door God, gestraft door God.

II

Niemand kan Gods almachtigheid doorgronden.

In zo’n land als China dat God als de vijand ziet,

is God nooit gestopt met het uitvoeren van Zijn werk.

Daarentegen, meer en meer mensen zijn begonnen Zijn werk en Zijn woord te aanvaarden,

Hij doet alles wat Hij kan om elke mens te redden,

om elke mens te redden.

Wat God wil bereiken, is iets dat geen enkel land,

en geen enkele macht kan verhinderen.

En zij die Gods werk belemmeren en het woord van God tegenwerken,

Zijn plannen aantasten en verstoren, zullen uiteindelijk gestraft worden door God.

III

Als iemand tegen Gods werk ingaat,

zal God die persoon meteen in de hel gooien;

als een land tegen Gods werk ingaat,

zal God dit land tot vernietiging brengen;

als een natie opkomt om Gods werk tegen te werken,

zal God deze natie van de aarde doen verdwijnen en ophouden te bestaan.

Wat God wil bereiken, is iets dat geen enkel land,

en geen enkele macht kan verhinderen.

En zij die Gods werk belemmeren en het woord van God tegenwerken,

Zijn plannen aantasten en verstoren, zullen uiteindelijk gestraft worden door God.

Wat God wil bereiken, is iets dat geen enkel land,

en geen enkele macht kan verhinderen.

En zij die Gods werk belemmeren en het woord van God tegenwerken,

Zijn plannen aantasten en verstoren,

zullen uiteindelijk gestraft worden door God, gestraft door God.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.