Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Dutch Christian Song ‘Hij is de waarheid, de weg en het leven’ | Officiële muziek video

Video’s met gezangen 278  2020-01-10

Dutch Christian Song ‘Hij is de waarheid, de weg en het leven’ | Officiële muziek video

Couplet 1

Niemand anders dan Hij kan al onze gedachten kennen,

kan zo'n begrip hebben van onze natuur en wezen,

of kan oordelen over de opstandigheid, corruptie van de mensheid,

onder ons werken en spreken in naam van God in de hemel.

Deze normale, onbelangrijke Ene verworpen door ons,

is Hij niet de Heer Jezus altijd in onze gedachten,

naar wie we verlangen dag en nacht?

Het is Hij! Onze God! De waarheid, de weg en het leven!

Couplet 2

Niemand anders dan Hij heeft het gezag,

de wijsheid en de waardigheid van God.

Gods gezindheid, wat God heeft en is,

worden uitgegeven van Hem.

Deze normale, onbelangrijke Ene verworpen door ons,

is Hij niet de Heer Jezus altijd in onze gedachten,

naar wie we verlangen dag en nacht?

Het is Hij! Onze God! De waarheid, de weg en het leven!

Couplet 3

Niemand anders dan Hij kan ons licht brengen en ons de weg tonen,

de mysteries onthullen die God tot op vandaag nog niet heeft getoond.

Niemand anders dan Hij kan ons redden van de ketenen,

van onze verdorven gezindheid van Satan.

Hij vertegenwoordigt God, uit de stem van Gods hart,

Zijn vermaningen en oordeel van de mensheid.

Deze normale, onbelangrijke Ene verworpen door ons,

is Hij niet de Heer Jezus altijd in onze gedachten,

naar wie we verlangen dag en nacht?

Het is Hij! Onze God! De waarheid, de weg en het leven!

Couplet 4

Hij heeft een nieuwe eeuw gebracht, een nieuwe hemel en aarde.

Hij brengt nieuw werk en hoop voor ons,

de levens die we leidden in onduidelijkheid beëindigend,

en Hij liet ons het pad van verlossing zien.

Hij heeft ons wezen overwonnen en ons hart verkregen.

Nu worden onze geesten bewust en onze zielen herleven.

Deze normale,onbelangrijke Ene verworpen door ons,

is Hij niet de Heer Jezus altijd in onze gedachten,

naar wie we verlangen dag en nacht?

Het is Hij! Onze God! De waarheid, de weg en het leven!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

U mag de apps van De Kerk van Almachtige God downloaden.