Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ Clip 3 - De ware feiten over de misvatting “De inwendige Heilige Geest, en de vermenging van twee geesten” (Dutch subtitles)

Uitgelichte filmfragmenten 386  2019-07-18
Bekijk de hele film

Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ Clip 3 - De ware feiten over de misvatting “De inwendige Heilige Geest, en de vermenging van twee geesten” (Dutch subtitles)

Sommige mensen denken dat toen de vleesgeworden Heer Jezus herrees na de kruisiging, Hij de levensbrengende Geest werd. Daarmee leeft de levensbrengende Geest in ons en vermengt zich met onze geest, en zo worden de twee geesten één. Aldus zullen we uiteindelijk God worden. Is dit een steekhoudende gedachte? Feitelijk is het wezen van de Heilige Geest onveranderlijk, dus hoe kan Hij dan een levensbrengende Geest worden? De Heilige Geest voert slechts het reddingswerk bij de mens uit, dus hoe kan Hij in ons vertoeven als leven van de mens?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl