‘De leugen van het communisme’ Clip 1 - De bedoeling van de CCP bij het gebruik van feodaal bijgeloof om geloofsovertuigingen te veroordelen

Bekijk de hele film

‘De leugen van het communisme’ Clip 1 - De bedoeling van de CCP bij het gebruik van feodaal bijgeloof om geloofsovertuigingen te veroordelen

De Chinese Communistische Partij verspreidt het idee dat religies zijn voortgekomen uit angst voor en aanbidding van bovennatuurlijke krachten door een mensheid die weinig wetenschappelijke kennis had en dat religie bijgeloof is. Daarnaast veroordelen en verbannen ze religies zogenaamd om feodaal bijgeloof te bestrijden. Wat is de motivatie van de Chinese Communistische Partij hiertoe en wat is nu eigenlijk haar sinistere doel?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.

Alle bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl