Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke muziek ‘Alleen zij die de waarheid aanvaarden kunnen Gods stem horen’ (Nederlands)

Video’s met gezangen 1092  2019-03-19

Christelijke muziek ‘Alleen zij die de waarheid aanvaarden kunnen Gods stem horen’ (Nederlands)

I

Daar waar de verschijning van God is,

is er uitdrukking van de waarheid en de stem van God.

Alleen zij die de waarheid aanvaarden

kunnen Gods stem horen en Zijn verschijning zien.

Vergeet je standpunt van “onmogelijk”!

Gedachten van onmogelijk zullen waarschijnlijk komen.

Gods wijsheid stijgt hoger dan de hemelen.

Zijn gedachten en Zijn werk zijn ver voorbij die van ieder mens.

Hoe onmogelijker iets is, hoe meer waarheid er te zoeken is.

Hoe verder voorbij het begrip van de mens, hoe meer het Gods wil bevat.

Los van waar Hij verschijnt, God is nog steeds God, God is nog steeds God.

En Zijn wezen zal nooit veranderen door waar Hij is verschenen.

Zet je noties opzij, stil je hart, lees deze woorden.

Als je verlangt naar de waarheid, zal God je Zijn wil en woorden laten weten.

II

Gods gezindheid blijft dezelfde.

Waar Hij zich ook bevindt, Hij blijft de God van de mensheid.

Jezus is de God van alle Israëliërs, God van Azië, Europa, en het hele universum.

Zoek Gods wil in Zijn uiting,

ontdek Zijn verschijning, volg Zijn voetstappen.

God is de waarheid, de weg, het leven.

Zijn woorden en verschijning bestaan tegelijkertijd.

Zijn gezindheid en voetstappen worden altijd bekendgemaakt aan de mens.

Broeders, zusters, hoop dat je Gods beeld in deze woorden kan zien.

Volg Hem naar een nieuwe eeuw, naar een nieuwe hemel en aarde

die voorbereid zijn voor allen die op Gods verschijning wachten.

Zet je noties opzij, stil je hart, lees deze woorden.

Als je verlangt naar de waarheid, zal God je Zijn wil en woorden laten weten.

Zet je noties opzij, stil je hart, lees deze woorden.

Als je verlangt naar de waarheid, zal God je Zijn wil en woorden laten weten.

uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl