Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gospel film ‘Meng je niet in mijn zaken’ Clip 2 - Aanvaarding van het evangelie van de wederkomst van de Heer Jezus en de opname tot voor God (Dutch subtitles)

Uitgelichte filmfragmenten 362  2019-07-12
Bekijk de hele film

In de Bijbel zei Paulus: “Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van Hem die u door de ​genade​ van ​Christus​ heeft geroepen en dat u zich tot een ander ​evangelie​ hebt gekeerd” (Galaten 1:6). De dominees en de ouderlingen leggen deze woorden van Paulus verkeerd uit en veroordelen alle mensen die het evangelie van de wederkomst van de Heer Jezus aanvaarden. Ze beweren dat dit afvalligheid is en dat ze verraad plegen aan de Heer. Sommige gelovigen lopen daardoor de kans mis om de Heer te verwelkomen, want ze zijn misleid. Het is duidelijk dat een grondig inzicht in de ware betekenis van deze tekst voor ons van cruciaal belang is voor het verwelkomen van de terugkeer van de Heer. Wat is dan de ware betekenis van deze passage in de Bijbel? Deze video onthult het antwoord voor u.

Bekijk de hele film:

Christelijke film ‘Meng je niet in mijn zaken’ wie moeten wij luisteren in ons geloof in God?

https://nl.easternlightning.org/videos/stay-out-of-my-business-movie.html

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp