Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gezang Gods woorden ‘God volbrengt alles in de laatste dagen vooral met woorden’ (Gospel lied)

Video’s met gezangen 711  2019-06-09

Gezang Gods woorden ‘God volbrengt alles in de laatste dagen vooral met woorden’ (Gospel lied)

I

Tijdens de laatste dagen wanneer God incarneert,

gebruikt Hij vooral het woord om alles te openbaren en volbrengen.

Alleen in Zijn woorden kan je zien

wat Hij is, Hij is God Zelf.

God in het vlees doet geen ander werk

dan het spreken van woorden.

Er is geen nood aan feiten, woorden zullen nu voldoen.

God is naar de aarde gekomen in de laatste dagen

om de bediening van het woord uit te voeren.

Zodat de mens Hem kan kennen, zien wat Hij is,

Zijn wijsheid en al Zijn wonderlijke daden van Zijn woord.

II

In de komende toekomst zal Zijn woord neerdalen

op elke religie en groep,

elke natie en denominatie.

God gebruikt het woord om te overwinnen

en laat iedereen het gezag en de macht ervan zien.

Dus vandaag kijk je naar het enige woord van God.

In het Tijdperk van het Koninkrijk,

gebruikt God vooral het woord om alle mensen te overwinnen.

God is naar de aarde gekomen in de laatste dagen

om de bediening van het woord uit te voeren.

Zodat de mens Hem kan kennen, zien wat Hij is,

Zijn wijsheid en al Zijn wonderlijke daden van Zijn woord.

III

Op de dag van Gods glorie zullen Gods woorden hun kracht en gezag tonen.

Sinds het begin van de tijden tot nu,

zullen al Zijn woorden worden vervuld.

Het is op deze manier dat glorie aan God zal zijn op aarde.

Daarom zullen Zijn woorden

voor altijd over de aarde heersen.

In het Tijdperk van het Koninkrijk,

gebruikt God vooral het woord om alle mensen te overwinnen.

God is naar de aarde gekomen in de laatste dagen

om de bediening van het woord uit te voeren.

Zodat de mens Hem kan kennen, zien wat Hij is,

Zijn wijsheid en al Zijn wonderlijke daden van Zijn woord.

IV

Al de slechten getuchtigd door Zijn woorden,

alle rechtvaardigen worden gezegend.

Alle gevestigden, vervolmaakt door Zijn woorden,

zonder nood voor tekenen en wonderen.

Alles zal volbracht worden door Zijn woorden,

en Zijn woorden zullen feiten maken.

God is naar de aarde gekomen in de laatste dagen

om de bediening van het woord uit te voeren.

Zodat de mens Hem kan kennen, zien wat Hij is,

Zijn wijsheid en al Zijn wonderlijke daden van Zijn woord.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl