Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke film met Nederlandse ondertitels ‘De mensen van het hemelse koninkrijk’ Clip 1 - Een christen toont eerlijk gedrag en ontvangt Gods zegen

Uitgelichte filmfragmenten 1151  2019-08-14
Bekijk de hele film

De Heer Jezus zei: “Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan” (Matteüs 18:3). Christen Cheng Nuo is arts. In haar dagelijks leven tracht ze een eerlijk persoon te zijn, in overeenstemming met de woorden van de Heer. Tijdens een onenigheid over de behandeling van een patiënt is ze zo eerlijk om aan de familieleden van de overleden patiënt te bekennen dat het ziekenhuis fouten heeft gemaakt. Dit heeft repercussies voor de reputatie van het ziekenhuis en onder het voorwendsel van medische wanpraktijken wordt ze door het ziekenhuis ontslagen. Door haar “ongunstige referenties” wordt Cheng Nuo herhaaldelijk afgewezen bij haar pogingen om een nieuwe baan te vinden. Ze voert een heftige strijd met zichzelf: omdat ze de waarheid vertelde, kan ze nu geen baan vinden, maar als ze de niet de waarheid vertelt, gaat ze in tegen het woord van God…. Hoe moet ze de woorden van de Heer volgen en een eerlijk persoon zijn? In haar zoektocht vindt ze uiteindelijk een manier om de waarheid trouw te blijven en een eerlijk mens te zijn, en onverwacht ontvangt ze daarbij de zegen van God…

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp