Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Het beste christelijke lied 2018 ‘Alle mensen leven in Gods licht’ - Videoclip

Serie muziekvideo’s 2245  2018-08-29

Het beste christelijke lied 2018 ‘Alle mensen leven in Gods licht’ - Videoclip

I

Op deze jubelende gebeurtenis, op dit moment van verheerlijking,

heeft Gods rechtvaardigheid en heiligheid

zich uitgebreid over het gehele universum

en hemelt de mensheid ze onophoudelijk op.

De hemelse steden lachen van vreugde

en de aardse koninkrijken dansen van vreugde.

Wie verheugt zich op dit moment niet? Wie huilt er op dit ogenblik niet?

De mens maakt geen ruzie met andere mensen en er ontstaan ook geen vechtpartijen.

Is er iemand die, op Gods dag, Gods naam te schande maakt?

Is er iemand die, in Gods licht, niet vreedzaam met anderen samenleeft?

II

Aarde in haar oerstaat behoort tot de hemel,

en de hemel is verenigd met de aarde.

De mens is het koord dat hemel en aarde verenigd

en dankzij zijn heiligheid,

dankzij zijn vernieuwing,

is de hemel niet langer verborgen voor de aarde

en is de aarde niet langer stil ten opzichte van de hemel.

De mens maakt geen ruzie met andere mensen en er ontstaan ook geen vechtpartijen.

Is er iemand die, in Gods licht, niet vreedzaam met anderen samenleeft?

Is er iemand die, in Gods licht, niet vreedzaam met anderen samenleeft?

De mens maakt geen ruzie met andere mensen en er ontstaan ook geen vechtpartijen.

Is er iemand die, op Gods dag, Gods naam te schande maakt?

Is er iemand die, in Gods licht, niet vreedzaam met anderen samenleeft?

III

De lucht is levendig en fris, de grond wordt niet langer bedekt door dichte mist

en de zon schijnt met schittering.

De lucht is levendig en fris, de grond wordt niet langer bedekt door dichte mist

en de zon schijnt met schittering.

De lucht is levendig en fris, de grond wordt niet langer bedekt door dichte mist

en de zon schijnt met schittering.

De lucht is levendig en fris, de grond wordt niet langer bedekt door dichte mist

en de zon schijnt met schittering.

De gezichten van de mensheid

worden gehuld in glimlachen van voldoening

en in hun harten ligt een zoetheid verborgen

die geen grenzen kent.

De mens maakt geen ruzie met andere mensen en er ontstaan ook geen vechtpartijen.

Is er iemand die, op Gods dag, Gods naam te schande maakt?

Is er iemand die, in Gods licht, niet vreedzaam met anderen samenleeft?

De mens maakt geen ruzie met andere mensen en er ontstaan ook geen vechtpartijen.

Is er iemand die, op Gods dag, Gods naam te schande maakt?

Is er iemand die, in Gods licht, niet vreedzaam met anderen samenleeft?

Niet vreedzaam met anderen samenleeft, niet vreedzaam met anderen samenleeft.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.