Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gezang Gods woorden ‘Alle dingen leven in de regels en wetten van God’ (Nederlands)

Video’s met gezangen 1102  2019-05-11

Gezang Gods woorden ‘Alle dingen leven in de regels en wetten van God’ (Nederlands)

I

Duizenden jaren zijn verstreken,

mensen genieten nog steeds van het licht en de lucht door God geschonken.

Mensen ademen nog steeds de adem die God Zelf heeft uitgeademd,

door God geschonken.

Mensen genieten nog steeds van door God geschapen dingen, de vissen, vogels, bloemen en insecten,

alle dingen voorzien door God.

Alle dingen leven in de regels en wetten van God.

Ze leven onder Gods voeding en voorziening.

Niemand kan hun instinct veranderen.

Niemand kan hun overlevingsregels schaden.

II

Dag en nacht wisselen elkaar af.

Zoals altijd veranderen de seizoenen.

In de winter vertrekken de ganzen in de lucht en keren terug in de lente.

De vissen in het water verlaten nooit de rivieren en meren, hun thuis.

In de zomer zingen de cicaden en in de herfst brommen krekels.

Leeuwen jagen om te leven en elanden blijven in het gras en de bloemen…

Alle dingen leven in de regels en wetten van God.

Ze leven onder Gods voeding en voorziening.

Niemand kan hun instinct veranderen.

Niemand kan hun overlevingsregels schaden.

Oh ... Oh ... Oh ... Oh …

III

Elk levend wezen onder alle dingen komt en gaat,

een miljoen veranderingen in een ogenblik.

Maar wat niet verandert, is hun instinct en de wetten…

Alle dingen leven in de regels en wetten van God.

Ze leven onder Gods voeding en voorziening.

Niemand kan hun instinct veranderen.

Niemand kan hun overlevingsregels schaden.

Oh … Oh … Oh … Oh …

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling ©2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl