Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke film ‘Verbreek de betovering’ Clip 5 - Zijn de dominees en ouderlingen van de religieuze wereld werkelijk aangesteld door de Heer?

Uitgelichte filmfragmenten 543  2019-03-03
Bekijk de hele film

Christelijke film ‘Verbreek de betovering’ Clip 5 - Zijn de dominees en ouderlingen van de religieuze wereld werkelijk aangesteld door de Heer?

God geeft persoonlijk getuigenis aan iedereen die Hij aanstelt of gebruikt. Ze ontvangen allen minimaal de bevestiging van het werk van de Heilige Geest, geven blijk van de vruchten van het werk van de Heilige Geest en kunnen het uitverkoren volk van God helpen om het leven en ware spirituele leiding te ontvangen. Omdat God rechtvaardig en heilig is, moet eenieder die Hij aanstelt en gebruikt zich schikken naar de wil van God. dominees en ouderlingen uit de religieuze wereld beschikken geen van allen over het woord van God als getuigenis, noch over bevestiging van het werk van de Heilige Geest. Hoe kunnen dominees en ouderlingen in de religieuze wereld dan persoonlijk door God worden aangesteld en gebruikt?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl