Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gezang Gods woorden ‘Ben je je bewust van je missie’ Nederlandse muziek

Video’s met gezangen 1042  2019-03-26

Gezang Gods woorden ‘Ben je je bewust van je missie’ (Nederlandse muziek)

I

Ben je je bewust van de zware last,

de plicht en de opdracht die op je schouders rust?

Waar ligt je historisch

besef van je missie?

Hoe word je goede meester in de volgende eeuw?

Heb je een sterk gevoel van meesterschap?

Hoe leg je de meester van alle dingen uit?

Is hij werkelijk de meester van alle levende schepselen

en alle materie op aarde?

Wat is je plan voor de volgende stap van het werk?

Hoeveel mensen wachten op jou

om hun herder te zijn?

Draag je een zware verantwoordelijkheid?

Draag je een zware verantwoordelijkheid?

II

Deze arme zielen zijn erbarmelijk,

blind en verdwaald, jammerend in de duisternis,

wachtend op een uitweg.

Ze hunkeren naar licht

om de macht van de duisternis te verdrijven

die hen heeft onderdrukt

voor zo vele jaren.

Ze hunkeren dag en nacht,

wie heeft dit ooit geweten?

Wanneer het licht voorbijflitst blijven zij

gevangen in de duisternis,

met geen enkele hoop op vrijlating.

Wanneer zullen zij niet meer jammeren?

Deze rusteloze kwetsbare zielen

lijden hier zo'n ongeluk.

Meedogenloze koorden en vastgevroren geschiedenis

sluiten hen af.

Wie heeft ooit hun weeklachten gehoord?

Wie heeft hun ellende ooit gezien?

III

Heb je er ooit wel eens aan gedacht?

Hoe bedroefd en bezorgd God is?

Hoe Hij het kan verdragen om de mensheid te zien lijden,

die Hij met Zijn eigen handen heeft geschapen?

Mensen zijn de vergiftigde ongelukkigen.

En hoewel zij tot vandaag hebben overleefd,

zijn ze lang geleden al vergiftigd door de kwade.

Ben je vergeten dat je zelf ook een slachtoffer bent?

Wil je niet omwille van je liefde voor God,

de overlevenden redden,

om met jouw inzet God terug te betalen,

die van de mens houdt

zoals van Zijn eigen vlees en bloed?

Hoe vat je het op

te worden gebruikt door God

en een ongewoon leven te leiden?

Heb je een waar verlangen en de vastberadenheid

om een betekenisvol en vroom leven te leiden,

een leven geleefd om God te dienen?

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.