Veel mensen die op de Heer vertrouwen, denken dat alle woorden en al het werk van God in de Bijbel te vinden zijn, en dat Gods redding zoals beschreven in de Bijbel reeds vervuld is. Zij denken dat ons vertrouwen in God op de Bijbel moet zijn gebaseerd en dat als ons vertrouwen in God op de Bijbel is gebaseerd, we zeker in het hemelse koninkrijk zullen worden opgenomen. Deze religieuze ideeën fungeren als onzichtbare touwen die ons stevig gebonden houden en ons denken zo beperken dat we niet op zoek gaan naar het werk van de Heilige Geest. Daardoor zijn we niet in staat om ons te onderwerpen aan het huidige werk van God. Hoe kunnen we dan begrijpen hoe de verbinding werkt tussen de Bijbel en God, of tussen de Bijbel en Gods werk?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp