Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

‘Gospelkoor Aflevering 13’ Clip 2 | Het gezag van Gods woord (Musical Drama)

Videoserie met koorwerken 533  2019-05-20
Bekijk de hele film

Almachtige God zegt: “Mijn woorden zijn de waarheid, het leven en de weg en een scherp dubbelzijdig zwaard dat Satan kan verslaan” (‘Het Woord verschijnt in het vlees’). De woorden van God zijn als een tweesnijdend zwaard, in staat om alle krachten van het kwaad te overwinnen. Heb jij de ontzagwekkende kracht en autoriteit van Gods woorden ervaren?

Bekijk de volledige musical:

‘Gospelkoor Aflevering 13’ | mensen hebben de heiligheid teruggekregen die ze ooit bezaten (musical)

https://nl.easternlightning.org/videos/gospel-choir-episode-13.html

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.