De meeste mensen in de religieuze wereld geloven dat de Bijbel het beste kan worden uitgelegd door diegenen die God kennen, en dat als ze ook de geheimen van de Bijbel weten te interpreteren en profetieën kunnen uitleggen, het hier om mensen gaat die zich schikken naar de wil van God en die God verheerlijken en getuigenis voor Hem geven. Veel mensen hebben dan ook blind vertrouwen in een dergelijke persoon en aanbidden deze. Is het uitleggen van de Bijbel dan echt het verheerlijken en getuigen van God? In dit filmfragment kom je erachter.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl