Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke film met Nederlandse ondertitels ‘De mensen van het hemelse koninkrijk’ Clip2 - Hoe je bedrieglijkheid kunt overwinnen en een eerlijk mens kunt worden die God vreugde brengt

Uitgelichte filmfragmenten 1215  2019-08-14
Bekijk de hele film

De Heer Jezus zei: “Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan” (Matteüs 18:3).

Christen Cheng Nuo tracht onvermoeibaar een eerlijk persoon te worden. Nadat ze een aantal jaren het werk van God heeft ondergaan, vertelt ze veel minder vaak leugens en werkt ze van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat voor de kerk, waarbij ze lijdt en zichzelf uitput. Ze ziet zichzelf als een eerlijk persoon die zich in overeenstemming met Gods wil gedraagt. Maar als haar men ernstig gewond raakt bij een onfortuinlijk ongeval, ontstaan er misvattingen en ongenoegen over God in haar hart en verliest ze de drang om haar plicht te vervullen. Doordat God haar op de proef stelt en haar met zichzelf confronteert, begint Cheng Nuo de woorden van God te lezen en gaat ze over zichzelf nadenken. Ze beseft dat hoewel ze minder vaak leugens vertelt sinds ze is gaan geloven, er nog altijd sluwheid en bedrieglijkheid in haar hart heersen, en dat het feit dat ze zich uitput voor God slechts als ruilmiddel is bedoeld, teneinde zegeningen en beloningen van God te ontvangen; haar egoïstische, bedrieglijke en satanische gezindheid is nog altijd diep geworteld en ze is geen eerlijk mens dat God vreugde brengt. Later krijgt ze inzicht in haar bedrieglijke aard door op zoek te gaan naar de waarheid en het pad te vinden waarmee ze een eerlijk persoon en een persoon van Gods koninkrijk kan worden…

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl