De religieuze voorgangers en ouderlingen beroepen zich op wat Paulus in de Bijbel zegt: “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd”. Ze geloven dat de Bijbel uitsluitend woorden van God bevat en doen wat ze kunnen om de Bijbel te verheerlijken en ervan te getuigen, waarbij ze de Bijbel en God op één lijn stellen. Ze geloven dat de Bijbel de Heer vertegenwoordigt en dat geloven in de Heer gelijkstaat aan geloven in de Bijbel. Is het echt zo dat de hele Bijbel door Gods inspiratie is ontstaan? Heeft Gods werk de Bijbel voortgebracht of heeft de Bijbel Gods werk voortgebracht? Kan de Bijbel de Heer werkelijk vertegenwoordigen? Deze video toont je de antwoorden.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl