Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gospel film ‘Gezegend zijn de armen van geest’ (Trailer)

Gospel films 1007  2019-02-08
Bekijk de hele film

Cho Yeonghan is pastor in een kerk in Zuid-Korea. Gedurende tientallen jaren diende hij de Heer blijmoedig en verwierf respect van zijn medegelovigen. De laatste jaren raakte zijn kerk echter meer en meer in verval. Slecht gedrag werd vanzelfsprekend en vaak raakte zelfs hij diep verwikkeld in zonde. Daardoor voelde hij zich ellendig en erg verward. Na lang nadenken gaf hij zijn werk als pastor op en verliet zijn positie en ging op zoek naar een kerk met het werk van de Heilige Geest, in de hoop dat hij in staat zou zijn om de weg te vinden die hem van zijn zonden zou bevrijden. Hij bezocht verschillende sekten, maar hun mistroostigheid en corruptie maakten dat hij zich nog eenzamer, verwarder en hopelozer voelde. Hij riep God aan: “Heer! Waar bent u?” Toen Cho Yeonghan het werk van Almachtige God van de laatste dagen bestudeerde, was hij blij verrast om te ontdekken dat het woord van Almachtige God vol is van gezag, kracht en de enige waarheid is! Na het aanhoren van de gemeenschap en getuigenissen van de getuigen van De Kerk van Almachtige God, leerde Cho Yeonghan van het woord van Almachtige God dat als gelovige in de Heer Jezus, zijn zonden hem waren vergeven en hij door Gods genade was gered. En dat betekent dat God hem nooit meer als zondaar zou beschouwen en hij gerechtigd is om voor God te verschijnen, te bidden en zich in Gods genade en zegeningen te behagen. Echter, vanwege zijn diepgewortelde zondige karakter wordt hij nog steeds beheerst door zonde en kan hij niet heilig worden. Alleen door het accepteren van het oordeel en de tuchtiging van het woord van Almachtige God van de laatste dagen, kan hij beetje bij beetje loskomen van de zonde, werkelijke reiniging en verlossing verkrijgen en door God in Zijn koninkrijk worden geleid. Nu was Cho Yeonghan vervuld van vreugde en aanvaardde hij blijmoedig het werk van de laatste dagen van Almachtige God en keerde terug om voor Gods troon te staan.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp