Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Nederlands gospellied ‘Gezegend zijn zij die Gods nieuwe werk aanvaarden’

Video’s met gezangen 1427  2019-03-24

Nederlands gospellied ‘Gezegend zijn zij die Gods nieuwe werk aanvaarden’

I

Al wie de nu gesproken woorden

van de Heilige Geest hoort is gezegend.

Het maakt niet uit hoe men vroeger was,

of hoe de Heilige Geest in hen werkte.

Zij die Zijn meest recente werk volgen, zijn gezegend.

Zo niet worden ze uitgeschakeld.

Nu deze groep mensen,

die Gods nieuwste werk hebben aanvaard,

waren voorbestemd vóór de eeuwen

en zijn het meest gezegend van allemaal.

Je hoort Gods stem direct, je ziet Zijn verschijning.

Dus in de hemel, op aarde en door de eeuwen heen,

is er niemand meer gezegend dan jij.

II

Wees als een zuivere maagd, ontvang het nieuwe,

zoek het werk van de Heilige Geest,

en zet oude noties opzij,

en gehoorzaam het werk van God vandaag.

God wil hen die 't nieuwe licht accepteren,

zij die Zijn nieuwste werk kennen.

Nu deze groep mensen,

die Gods nieuwste werk hebben aanvaard,

waren voorbestemd vóór de eeuwen

en zijn het meest gezegend van allemaal.

Je hoort Gods stem direct, je ziet Zijn verschijning.

Dus in de hemel, op aarde en door de eeuwen heen,

is er niemand meer gezegend dan jij.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.