Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Kerkmuziek ‘Gezegend zijn zij die Gods nieuwe werk aanvaarden’

Serie muziekvideo’s 1448  2018-12-13

Kerkmuziek ‘Gezegend zijn zij die Gods nieuwe werk aanvaarden’

Gezegend zijn zij die kunnen gehoorzamen

aan de huidige uitspraken van de Heilige Geest.

Ongeacht hoe ze voorheen waren, of hoe de Heilige Geest

voorheen in ze werkte,

zij die het laatste werk hebben verkregen

zijn het meest gezegend.

Vandaag zullen zij die het laatste werk niet kunnen

volgen, worden vernietigd.

God heeft degenen nodig

die het nieuwe licht kunnen aanvaarden,

en degenen die Zijn laatste werk aanvaarden en kennen.

Een kuise maagd kan zoeken,

een kuise maagd kan zoeken

het werk van de Heilige Geest;

zij kan de nieuwe dingen in zich opnemen,

en de oude opvattingen opgeven,

en vandaag Gods werk gehoorzamen,

vandaag Gods werk gehoorzamen.

Die mensen,

die het nieuwste werk van vandaag aanvaarden,

zijn door God bestemd voor de wereld,

en zijn het meest gezegend.

Jullie horen de stem van God,

en aanschouwen Zijn verschijning.

Dus, door alle tijden en generaties heen en overal in de hemel en op aarde,

is niemand meer gezegend dan jullie,

deze groep mensen.

uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl