God gaf Zijn glorie aan Israël en haalde het daarna weg van daar,

en bracht vervolgens de Israëlieten en alle mensen naar het oosten.

God heeft hen allemaal geleid naar het licht

zodat ze herenigd kunnen worden en kunnen verbinden met licht,

niet langer hoeven te zoeken, zoeken naar het licht.

God zal iedereen die op zoek is, het licht opnieuw laten zien

en de glorie die Hij had in Israël,

zie, God is neergedaald op een witte wolk onder de mensen,

zie de wolken van wit, zie de trossen fruit,

zie Jehova God van Israël, God van Israël,

zie de Meester van de Joden, zie de langverwachte Messias,

en de volle verschijning van Hem vervolgd door koningen doorheen de eeuwen.

God zal het werk van het universum doen en geweldige werken uitvoeren,

Hij toont al Zijn glorie en al Zijn daden aan de mens in de laatste dagen.

God zal Zijn gehele glorieuze aangezicht tonen

aan degenen die al vele jaren op Hem hebben gewacht,

aan hen die hebben verlangd naar Zijn komst op een witte wolk,

naar Israël dat verlangde dat Hij nog één keer zou verschijnen,

voor de hele mensheid die God vervolgt.

Zodat iedereen zal weten dat God lang geleden Zijn glorie heeft weggenomen

en het bracht naar het oosten.

Het is niet in Judea, want de laatste dagen zijn gekomen!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Onderdelen van het materiaal in deze video zijn van:

Hawk Sound (http://www.orangefreesounds.com/hawk-sound/) by thecluegeek /CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)