‘Gezegend zijn de armen van geest’ - Clip2 - Kunnen de geredden het hemelse koninkrijk binnengaan

Uitgelichte filmfragmenten 759  2019-05-14
Bekijk de hele film

Evangelische film ‘Gezegend zijn de armen van geest’ - Clip2 - Kunnen de geredden het hemelse koninkrijk binnengaan

In het Tijdperk van Genade deed de Heer Jezus Zijn verlossingswerk en sprak ons allen vrij van zonden. Zolang wij de Heer Jezus aanvaarden als onze Redder, bidden en onze zonden aan de Heer belijden, worden ons onze zonden vergeven en worden wij door ons geloof gered. Maar wat wordt precies bedoeld met “gered worden”? Kunnen wij opgenomen worden en het hemelse koninkrijk binnengaan door in de Heer te geloven, door ons aan Zijn genade te onderwerpen en zo gered te worden?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp