Gospel film ‘Meng je niet in mijn zaken’ Clip 3 - Worden we in het hemelse koninkrijk opgenomen als we de verlossing door de Heer Jezus aanvaarden? (Dutch subtitles)

Uitgelichte filmfragmenten 590  2019-07-12
Bekijk de hele film

Uitgaande van de woorden van de Heer Jezus op het kruis, “Het is volbracht”, komen dominees en ouderlingen in religieuze kringen gewoonlijk tot de slotsom dat Gods reddingswerk van de mensheid dus is voltooid. Na de terugkomst van de Heer zouden gelovigen worden opgenomen in het hemelse koninkrijk, zonder dat ze enig werk in de zin van het zuiveren of verlossen van mensen zouden hoeven te verrichten. Komt deze visie van de dominees en de ouderlingen echt overeen met de woorden van God? Waar verwees de Heer Jezus uiteindelijk naar toen Hij aan het kruis de woorden “Het is volbracht” uitsprak? Waarom zou God in de laatste dagen uitdrukking willen geven aan de waarheid door over mensen te oordelen en hen te zuiveren? Wat voor soort mensen kan er nu precies het koninkrijk van de hemel binnengaan?

Bekijk de hele film:

Christelijke film ‘Meng je niet in mijn zaken’ wie moeten wij luisteren in ons geloof in God?

https://nl.easternlightning.org/videos/stay-out-of-my-business-movie.html

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp