Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke film ‘Verbreek de ketenen en ren’ Clip 1 - Werp de ketenen af en bestudeer de ware weg

Uitgelichte filmfragmenten 647  2019-01-20
Bekijk de hele film

Ouderling Li, die blind vertrouwde op de woorden van de religieuze pastors, dacht dat al het werk en alle woorden van God in de Bijbel waren opgetekend en dat alles buiten de Bijbel nooit het werk en het woord van God kon zijn. Li dacht dat hij slechts de Bijbel hoefde te volgen en dat hij bij de terugkomst van de Heer in het hemelse koninkrijk zou worden opgenomen. Li sloeg dan ook geen acht op het werk van Almachtige God in de laatste dagen. Op een dag kwam ouderling Li er toevallig achter dat een van zijn collega’s, ouderling Lin, zich al een jaar in Bliksem uit het oosten verdiepte. Door zijn gesprek met ouderling Lin zag ouderling Li de trieste waarheid in van de religieuze pastors die hem gevangen en geketend had gehouden. Uiteindelijk slaagde ouderling Li erin om deze ketenen af te werpen en zijn andere collega’s ertoe te brengen zich gezamenlijk te verdiepen in Bliksem uit het oosten.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl