Christelijke film ‘Zoetheid in tegenslag’ Clip 4 - Waarom dwingt de Chinese Communistische Partij christenen om lid te worden van de Drie-Zelf Kerk?

Bekijk de hele film

Christelijke film ‘Zoetheid in tegenslag’ Clip 4 - Waarom dwingt de Chinese Communistische Partij christenen om lid te worden van de Drie-Zelf Kerk?

In China zijn huiskerken zwaar getroffen door de fanatieke onderdrukking en vervolging door de atheïstische Chinese communistische overheid. Ze worden gedwongen om lid te worden van de Drie-Zelf Kerk, die onder controle staat van het Departement Verenigd Arbeidersfront. Welk geheim probeert de Chinese Communistische Partij hiermee te verbergen? Christenen trotseren het risico van opsluiting of zelfs het verlies van hun leven met het verspreiden van het evangelie en het getuigen van God. Waarom doen ze dat eigenlijk?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl