De Chinese Communistische Partij is een satanisch bewind met een hartgrondige haat tegen de waarheid en God. Zij weet dat Almachtige God de enige entiteit ter wereld is die de waarheid kan uitdrukken. Almachtige God is nu bezig met het reddingswerk van de laatste dagen. Als het woord van Almachtige God onder de mensen wordt verspreid, zullen allen die de waarheid liefhebben, terugkeren tot Almachtige God. De duivelse tronie van de Chinese Communistische Partij, haar ware gezicht, dat waarheid haat en zich verzet tegen God, zal ontmaskerd worden. Dan zal de hele mensheid de Chinese Communistische Partij in de steek laten. Ze zal haar vaste voet in China verliezen. Ze zal niet langer in staat zijn om de aardbewoners te verderven en in de val te lokken. Daarom haat de Chinese Communistische Partij God en vervolgt zij De Kerk van Almachtige God fanatiek.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp