(Nederlandse ondertiteling)

Iedereen die in de Heer gelooft, weet dat er zonder de verschijning en het werk van de Heer Jezus geen gelovigen of volgelingen van de Heer zouden zijn. Sterker nog, het christendom had dan nooit bestaan – hoe begaafd de apostelen ook waren, zij hadden de kerk nooit kunnen stichten. Op dezelfde wijze is De Kerk van Almachtige God ontstaan, uitsluitend en alleen door de verschijning en het werk van Almachtige God, Christus van de laatste dagen. Doordat Almachtige God vele waarheden verkondigde en de mensen zich tot God richtten nadat zij Zijn stem hadden gehoord, kon de kerk worden gesticht. De Chinese communistische overheid belastert De Kerk van Almachtige God echter door te beweren dat het slechts een organisatie van mensen is. Wat voor duistere motieven hebben zij?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp