De Chinese Communistische Partij heeft religies van oudsher fanatiek onderdrukt, aangevallen en verboden. Ze beschouwen christenen als zware criminelen en vijanden van de staat. Ze aarzelen niet om de meest drastische maatregelen te treffen en christenen te onderdrukken, gevangen te nemen, te vervolgen en zelfs af te slachten. Wat zijn hun beweegredenen? Mensen die in God geloven, eren God in Zijn grootsheid. Ze aanbidden God en richten zich op het zoeken naar de waarheid en het bewandelen van het juiste levenspad. Waarom beschouwt de Chinese Communistische Partij christenen dan als hun vijand? Waarom kunnen ze niet samenleven met mensen die in God geloven? Deze video verdiept zich in de motieven voor de vervolging van religies door de Chinese Communistische Partij.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl