De beste christelijke muziek 2018 | Hymne ‘Gods liefde brengt ons nader tot elkaar’ Dutch subtitles

Gescheiden door talloze zeeën en bergen

zijn wij één volk, zonder grenzen

met verschillende huidskleur en taal.

Het is de roep van het woord van Almachtige God

die ons verheft tot voor Gods troon.

Gescheiden door talloze zeeën en bergen

zijn wij één volk, zonder grenzen

met verschillende huidskleur en taal.

Het is de roep van het woord van Almachtige God

die ons verheft tot voor Gods troon.

Hier is de oudere met zijn grijze haar

en de glansrijke jongere die straalt.

Hand in hand en schouder aan schouder

lopen wij door wind en regen en bemoedigen elkaar in tegenspoed.

In één geest vervullen wij onze plicht.

Onze harten met elkaar verbonden, worden we elkaars vertrouwelingen in het leven.

En Gods liefde brengt ons nader tot elkaar.

Gods woord is een bron van levend water.

Genietend van Gods woord worden onze hart vervuld van zoetheid.

De tuchtiging van Zijn woord en het oordeel van Zijn woord

reinigen onze bedorven gezindheid.

We lijken pas op een mens als we gesnoeid en behandeld zijn.

We ondersteunen elkaar in negativiteit en zwakte.

We trekken samen op in tegenspoed.

Wij zijn getuige en verslaan Satan.

We onttrekken ons aan het duister en leven in het licht.

Trouw en gehoorzaam worden wij de manifestatie van Gods glorie.

Wij kennen Gods rechtvaardigheid en schoonheid.

Wij ervaren de ontelbare manieren waarop God ons liefheeft.

We leggen ons aan de borst van God en ons aardse leven is als in de hemel.

Alleen door God is er liefde en alleen door liefde is er familie.

Allen die God liefhebben vormen een familie.

En komen nader tot elkaar in Gods liefde.

In onze groei staat Gods woord ons bij.

We leven in het mooie koninkrijk

en vereren Almachtige God tot in eeuwigheid

La la la … La la la … La la la …

La la la … La la la … La la la …

Alleen door God is er liefde en alleen door liefde is er familie.

Allen die God liefhebben vormen een familie.

En komen nader tot elkaar in Gods liefde.

In onze groei staat Gods woord ons bij.

We leven in het mooie koninkrijk

en vereren Almachtige God tot in eeuwigheid,

en vereren Almachtige God tot in eeuwigheid,

en vereren Almachtige God tot in eeuwigheid.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.