Met betrekking tot wat voor soort persoon het koninkrijk der hemelen binnen kan gaan, De Heer Jezus zei: “alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader” (Matteüs 7:21). Dus precies wat voor soort persoon doet de wil van de hemelse Vader? Veel mensen geloven dat zij die Paulus’ voorbeeld volgen en nauwgezet werken voor de Heer, degenen zijn die de wil van de hemelse Vader doen. Maar er zijn ook mensen die geloven dat alleen zij die God liefhebben met heel hun hart, verstand en ziel, niet langer zondigen en reinheid hebben verworven, degenen zijn die de wil van de hemelse Vader doen. Dus wie heeft er gelijk en wie niet bij deze twee standpunten? Kijkt u maar hoe de twee kanten een verhit debat voeren!

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp