Christelijke film ‘Wie is mijn Heer’ Clip 1 – Een troosteloze kerk herleeft

Uitgelichte filmfragmenten 700  2019-01-03
Bekijk de hele film

Christelijke film ‘Wie is mijn Heer’ Clip 1 – Een troosteloze kerk herleeft

Nadat de broeders en zusters samenkomen bij de kerk van voorganger Liu Zhizhong en de ketenen van de Bijbel af hebben geworpen, lezen ze online over het werk van Almachtige God in de laatste dagen. Door het lezen van de woorden van Almachtige God, werden ze gevoed door het levende levenswater, en konden ze hun oorspronkelijke geloof en liefde terug vinden en van binnen overtuigd zijn dat Almachtige God de terugkomst van Heer Jezus is. Toen voorganger Liu Zhizhong dit zag, was hij toen in staat om de Bijbel neer te leggen en Gods werk in de laatste dagen te onderzoeken? Kijk even naar deze korte video!

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl