Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Nederlandse christelijke film clip ‘Gods verwoesting van Sodom en Gomorra’

Videoserie met koorwerken 1074  2018-10-31
Bekijk de hele film

Bekijk de volledige documentaire:https://nl.easternlightning.org/videos/one-who-holds-sovereignty-over-everything.html

Nederlandse christelijke film clip ‘Gods verwoesting van Sodom en Gomorra’

Als broeinesten van slechtheid en overspel tergden de twee grote steden Sodom en Gomorra de gezindheid van God. God liet uit de hemel zwavel en vuur regenen, maakte de steden met de grond gelijk en de mensen erin tot as, waardoor ze verdwenen onder Zijn toorn … Bekijk de christelijke video ‘Gods verwoesting van Sodom en Gomorra’ om meer te ontdekken over Gods toornige en onaantastbare gezindheid en Zijn waarschuwing voor toekomstige generaties.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Credits: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl