Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gezang Gods woorden ‘God doet verschillend werk in verschillende tijdperken’

Video’s met gezangen 632  2019-05-15

Gezang Gods woorden ‘God doet verschillend werk in verschillende tijdperken’

In de laatste dagen is het een feit

dat 'het Woord vlees wordt'

Dat wordt bereikt door God.

I

Door Zijn feitelijke werk op aarde,

zorgt God ervoor dat de mens Hem kent,

met Hem in verbintenis gaat

en Zijn feitelijke daden ziet.

Hij doet de mens duidelijk zien

dat Hij soms wel of geen

tekenen toont of wonderen verricht.

Dit hangt af van het tijdperk.

Dit toont dat God in staat is

om tekenen en wonderen te laten zien,

maar Hij verandert Zijn werken

afhankelijk van Zijn werk en het tijdperk.

Want 't is een ander tijdperk,

een andere fase van Gods werk,

de daden die God ontrafelt zijn anders.

Het geloof van de mens in God is niet in tekenen, wonderen of mirakels,

maar in Zijn echte werk gedurende het nieuwe tijdperk, gedurende het nieuwe tijdperk.

II

In de huidige fase van werk,

toont Hij geen tekenen of wonderen

die Hij deed in het tijdperk van Jezus,

omdat Zijn werk in dat tijdperk anders was.

God doet dat werk nu niet.

En sommigen denken dat Hij het niet kan doen

of God niet is omdat Hij het niet doet.

Is dat niet juist een misvatting?

God is in staat om tekenen en wonderen te tonen,

maar Hij werkt in een ander tijdperk

en doet daarom dit soort werk niet.

Want 't is een ander tijdperk,

een andere fase van Gods werk,

de daden die God ontrafelt zijn anders.

Het geloof van de mens in God is niet in tekenen, wonderen of mirakels,

maar in Zijn echte werk gedurende het nieuwe tijdperk, gedurende het nieuwe tijdperk.

III

Oh, de mens leert God kennen

door de manier waarop God werkt.

Deze kennis brengt in de mens

het geloof in God, in Zijn werk en daden teweeg.

Want 't is een ander tijdperk,

een andere fase van Gods werk,

de daden die God ontrafelt zijn anders.

Het geloof van de mens in God is niet in tekenen, wonderen of mirakels,

maar in Zijn echte werk gedurende het nieuwe tijdperk,

gedurende het nieuwe tijdperk, gedurende het nieuwe tijdperk.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Onderdelen van het materiaal in deze video zijn van:

https://www.youtube.com/watch?v=IwgrLy9d_0Y